• Giấy mời họp ngày 16/9/2013

  Cập nhật: 19/09/2013 06: 50:43

  Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Hai, ngày 16/9/2013, từ 07h30 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh

 • Giấy mời họp ngày 11/9/2013

  Cập nhật: 11/09/2013 03: 18:52

  Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bàn về các giải pháp cụ thể triển khai các nghiệp vụ của ngành ngân hàng nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ phát...

 • Giấy mời họp thường kỳ tháng 9/2013

  Cập nhật: 10/09/2013 01: 05:45

  UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2013 vào Thứ bẩy, ngày 07/9/2013 (1/2 ngày), từ 07h30, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.

 • Giấy mời họp ngày 31/8/2013

  Cập nhật: 03/09/2013 03: 02:45

  Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Bảy, ngày 31/8/2013, từ 07h00 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

 • Giấy mời họp trực tuyến ngày 29/8/2013

  Cập nhật: 03/09/2013 03: 00:58

  Thực hiện Công điện số 618/CĐ-VPCP ngày 23/8/2013 của Văn phòng Chính phủ mời tham dự Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước; Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ tri

 • Giấy mời làm việc với Đoàn công tác UBTCNS Quốc hội XIII và Bộ Nông nghiệp & PTNT

  Cập nhật: 23/08/2013 00: 50:07

  Thực hiện Công văn số: 2676/BNN-KH ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban tài chính – Ngân sách Quốc hội XIII và...

 • Giấy mời họp phiên họp thường kỳ tháng 8/2013

  Cập nhật: 23/08/2013 00: 48:42

  UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2013 tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh

 • Giấy mời họp trực tuyến ngày 14/8/2013

  Cập nhật: 12/08/2013 01: 07:32

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư

 • Giấy mời họp ngày 05/8/2013

  Cập nhật: 08/08/2013 07: 08:17

  Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Hai, ngày 05/8/2013, từ 07h30 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

 • Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh

  Cập nhật: 08/08/2013 07: 07:49

  Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các đơn vị thuộc Khối Kinh tế tổng hợp tỉnh Hải Dương về tình hình thu chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2013