Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản

Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Tệp đính kèm:

  • Ngày kết thúc xin ý kiến: 31/12/2020
( * : thông tin bắt buộc )


Tiêu đềNội dungNgười góp ýĐịa chỉ
Góp ý nội dung sdfsdfdfd Nguyễn Văn A dHải Dương đ
Test TestĐỗ Quang Hà Nội
Góp ý nội dung fdfdsfdsfsNguyễn Văn AHải Dương
Góp ý nội dung Nội dung góp ýNguyễn Văn AHải Dương